P 17642 Kbvision Kx 0504fn 1

Camera giám sát nhận diện khuôn mặt

Khách hàng có muốn khuôn mặt mình bị Các chiếc camera giám sát hiện hữu xung quanh theo dõi, để rồi người khác có thể biết được danh tính và tung tích của Bạn hay […]

Learn More →